MOOOF
Saturnusstraat 9
Omschrijving
MOOOF is een bedrijfsverzamelgebouw voor ondernemers in de gezondheidszorg sport, dans en muziek. Ondernemers worden door de beheerder van het concept (Motus) ondersteund en geactiveerd voor samenwerking.
Wist je dat:
Er woon- en werktorens rond de 70-100 meter hoog worden gebouwd in de Binckhorst?
Wist je dat:
Er over een aantal jaar een snelle tram lijn door de Binckhorst gaat?